Werkwijze bakkerij taxaties

Werkwijze bakkerij taxaties

Voorbereiding

Voorafgaand aan de taxatiewerkzaamheden heeft u altijd contact met de taxateur. U ontvangt altijd vooraf een heldere offerte of opdrachtbevestiging. De taxatietarieven zijn op basis van werkelijk bestede tijd of vaste prijs. TenBa werkt niet met promillages om u de zekerheid te geven dat de hoogte van de taxatie niet van invloed is op het factuur bedrag.

Bedrijfsbezoek

De taxateurs van TenBa bezoeken altijd uw bedrijf. Tijdens dit bezoek zal de taxateur 15 tot 30 minuten van uw tijd vragen om de taxatiewerkzaamheden uit te leggen. Tevens neemt hij eventuele informatie in ontvangst afhankelijk van het soort taxatie. Denk aan activastaten, kentekenbewijzen van bedrijfswagens of bijvoorbeeld bouwtekeningen.

Vervolgens zal de taxateur een korte rondleiding door uw bedrijf vragen, om een indruk van de ruimten te krijgen inclusief eventuele kelders, zolders, garages en externe opslagruimten. Na de rondleiding gaat de taxateur zelf alles opnemen. Uw inbreng is dan niet meer noodzakelijk. Is de taxateur klaar dan meldt hij zich keurig af.

Taxatierapport

Na het bedrijfsbezoek werkt de taxateur de taxatie op kantoor uit. Binnen twee weken ontvangt u het taxatierapport op papier en op verzoek ook digitaal. Deze tijd is nodig om informatie te controleren en voor overleg met collega-taxateurs. De taxatie wordt altijd intern gecontroleerd door een tweede taxateur.

In het taxatierapport staan alle getaxeerde items gespecificeerd vermeld. Tevens is in het rapport duidelijk de waarderings-grondslag vermeld en de definitie daarvan. Afhankelijk van de taxatie bevat het rapport bijlagen.

Nazorg

In principe zijn de werkzaamheden met het versturen van het rapport afgerond. Gaat het om een taxatie voor verzekeringsdoeleinden dan zal de taxateur u binnen drie jaar tijdig melden dat er een hertaxatie nodig is. U hoeft dit zelf niet bij te houden.

Werktijden

Alle taxaties worden uitgevoerd op werkdagen tijdens kantooruren. Bij vertrouwelijke taxaties zal de taxateur zich altijd discreet opstellen. Wilt u specifiek dat de taxatie ‘s avonds of in het weekend wordt opgenomen, dan kan dit tegen een toeslag.