Werkwijze bakkerij taxaties

Werkwijze bakkerij taxaties

Voorbereiding

Voordat de taxatiewerkzaamheden plaats vinden, heeft u altijd contact met de taxateur. Vooraf ontvangt u altijd een heldere offerte of opdrachtbevestiging. De taxatietarieven zijn op vaste prijs of op basis van werkelijk bestede tijd. TenBa werkt niet met promillages, zodat u de zekerheid heeft dat de hoogte van de taxatie niet van invloed is op het factuur bedrag.

Bedrijfsbezoek

De taxateurs van TenBa zullen altijd uw bedrijf bezoeken. Tijdens het bezoek zal de taxateur 15 tot 30 minuten van uw tijd vragen, om de taxatiewerkzaamheden uit te leggen. Ook neemt hij eventuele informatie in ontvangst. Dit is afhankelijk van het soort taxatie. U kunt denken aan activastaten, kentekenbewijzen van bedrijfswagens of bijvoorbeeld bouwtekeningen. Uiteraard wordt u dit van tevoren al toegelicht.

Vervolgens zal de taxateur een korte rondleiding door uw bedrijf vragen. Zo krijgt hij een indruk van de ruimten inclusief eventuele kelders, zolders, garages en externe opslagruimten. Na deze rondleiding, gaat de taxateur zelf alles opnemen. Uw inbreng is dan niet meer noodzakelijk. Zodra de taxateur klaar is, meldt hij zich keurig af bij u.

Taxatierapport

Na het bedrijfsbezoek, wordt de taxatie uitgewerkt op ons kantoor. Binnen twee weken ontvangt u het taxatierapport digitaal en op verzoek ook op papier. Deze tijd is nodig om alle informatie te controleren, voor overleg met collega-taxateurs en om de taxatie uit te werken in rapport vorm. Het taxatierapport wordt altijd intern gecontroleerd door een tweede taxateur.

In het taxatierapport staan alle getaxeerde items gespecificeerd vermeld. Ook is in het rapport duidelijk de waardering van een balanspost en de definitie ervan vermeld. Het kan zijn dat de taxatie extra bijlagen bevat, welke worden toegevoegd aan het rapport.

Nazorg

In principe zijn de werkzaamheden, na het versturen van het taxatierapport, afgerond. Als de taxatie gaat om een taxatie voor verzekeringsdoeleinden, dan zal de taxateur u binnen drie jaar melden dat er een hertaxatie nodig is. Dit wordt tijdig gedaan, zodat u dit niet zelf hoeft bij te houden.

Werktijden

De taxaties worden uitgevoerd op werkdagen, tijdens kantooruren. Bij vertrouwelijke taxaties zal de taxateur zich altijd gepast opstellen. Als u specifiek wilt dat de taxatie ’s avonds of in het weekend wordt opgenomen, dan is dat mogelijk tegen een toeslag.

© 2011 - 2024 TenBa BV | Sitemap | Algemene voorwaarden DNR | Privacy | Disclaimer