Verplichtingen overheid bakkerij realisatie

Verplichtingen overheid bakkerij realisatie

Moet de bakkerij daar allemaal aan voldoen?

De bouwvoorbereiding is een apart proces dat word onderschat. Voor de vergunningsaanvraag is het voor een bakkerij regelmatig nodig dat er aanvullende onderzoeken worden gedaan. Denk hierbij aan geluidsonderzoek, bodemonderzoeken en vuurlastberekeningen. TenBa kan vanuit haar rol als adviseur in uw project deze onderzoeken voor u coördineren en gericht offertes aanvragen. De bureaus die de onderzoeken uitvoeren worden voorzien door de bij TenBa beschikbare tekeningen en uw bedrijfsinformatie, maar hebben aan TenBa ook een deskundige gesprekspartner.

Activiteiten besluit

Voordat u uw nieuwe of verbouwde bakkerij wilt gebruiken moet u aan de overheid aangeven dat u een bakkerij gaat vestigen en in gebruik nemen. Deze melding in het kader van het Activiteitenbesluit moet via een internetmodule worden verzorgd. Hierbij dienen tekeningen te worden bijgevoegd en diverse milieu specifieke vragen te worden beantwoord. TenBa verzorgt voor u deze melding deskundig, zorgt voor de tekeningen en beantwoordt de vragen naar waarheid maar altijd het belang van uw bakkerij voorop stellend.