Installatie advies bakkerij realisatie

Installatie advies bakkerij realisatie

Technische installaties

De technische installaties vragen veel aandacht binnen het complete (ver)bouwtraject. Maar ook als u nieuwe technieken in uw bakkerij gaat bijzetten. Denk hierbij aan elektrische installaties, gas-, water-, perslucht leiding tracés. Klimatisering, CV- en stoom installatie, maar ook brand-, alarm- en toegangregistratie installatie.

Installatie advies

TenBa selecteert met u de beste installateurs voor deze werkzaamheden. Of, TenBa adviseert uw huisinstallateur over de normen en het afwerkniveau van de bakkerij.

TenBa zorgt voor de voorbereidende stukken en alle uitgangspunten die nodig zijn voor de installateurs om de offertes te maken. Wij gebruiken hiervoor uw bakkerij tekeningen en stellen diverse documenten op waarop alle informatie staat over de bakkerij techniek, de wettelijke eisen en het afwerkniveau van de bakkerij. Zo kan de door u gewenste installateurs een bakkerij installatie maken. TenBa begeleidt u door dit hele traject. Voordat de installateur begint worden de engineering tekeningen gecontroleerd en vergeleken met de bakkerij techniek. Tijdens de bouw wordt de installateurs gecontroleerd en geven wij antwoord op zijn vragen. Natuurlijk leveren wij de werkzaamheden ook op voor u.