Bakkerij Opleveringen

Bakkerij opleveringen

Iedereen rent weg nu de bouw klaar is!

De ver- of nieuwbouw van de bakkerij is nagenoeg klaar, of de productielijn staat klaar om te gaan testdraaien. U wilt het liefst aan de gang met uw nieuwe bakkerij, echter is dit het moment om samen met de installateur of aannemer een eerste ronde te doen om te beoordelen of zij ook dat hebben geleverd, wat is afgesproken. TenBa verzorgt vanuit haar kennis en ervaring van de bakkerij techniek en –installaties deze opleveringen.

Opleverpunten

De verslagen van het project worden doorgenomen om de openstaande punten te bespreken. Meer-/minderwerken worden beoordeeld en aan u geadviseerd hoe hier mee om te gaan. De kwaliteit van het werk wordt ter plaatse beoordeeld en capaciteiten worden gemeten of gecontroleerd. Van al deze zaken worden een verslag opgesteld, waarbij altijd zaken open staan die nog door de aannemer of (bakkerij) techniek leverancier in orde gemaakt dienen te worden. Pas dan als u alle openstaande zaken heeft afgevinkt van deze lijst is de bouw of machine installatie opgeleverd en gaat de garantietermijn in. TenBa neemt deze moeilijke opname en gesprekken voor u waar. Indien noodzakelijk wordt ook een tweede oplevering gehouden. Vanzelfsprekend zijn deze gesprekken standaard onderdeel indien TenBa uw gehele bouw en inrichting van uw bakkerij realiseert.