Bouw Advies bakkerij realisatie

Bouw advies bakkerij realisatie

Wie stuurt wie aan in de bakkerij (ver)bouw?

De (ver)bouw van een bakkerij vraagt aandacht, een planning en kennis van materialen en de bouw. Veel bouwbedrijven bouwen volgens hun eigen concepten. Maar welke materialen zijn geschikt om te gebruiken in de bakkerij? En welke details zijn geschikt voor de bakkerij en de installaties? Niet ieder bouwbedrijf heeft deze kennis. U heeft namelijk te maken met bijzondere eisen uit de Wet milieubeheer, de Warenwet en de Arbowet. Het gaat niet alleen om het bouwen van de buitenkant. Uw productieruimte komt aan de binnenkant en die is essentieel voor u.
TenBa staat u bij in het bouwtraject met adviezen en details.

Bouwen met de rust van het bakken

Om een juiste aannemer te selecteren en om offertes te krijgen, zorgt TenBa voor voorbereidende stukken en alle uitgangspunten die van belang zijn. Ook zorgt TenBa voor specifieke details voor bakkerij technieken, zoals vriescellen. Er worden tekeningen opgesteld met maatvoering voor riolering, verdiepte vloerdelen, dak sparingen etc. Samen met u wordt besproken op welke manier de bouw (volgorde) precies plaats zal vinden. Uw productie dient vaak gewoon door te gaan, dus hier wordt een duidelijke planning voor gemaakt.
Tijdens de bouw controleren wij de bouwkundige zaken en details die van belang zijn voor de bakkerij. Ook zijn wij uw adviseur voor vragen vanuit de bouwpartijen. U wordt door ons begeleidt door het gehele bouwtraject.

© 2011 - 2024 TenBa BV | Sitemap | Algemene voorwaarden DNR | Privacy | Disclaimer