Bouw Advies bakkerij realisatie

Bouw advies bakkerij realisatie

Wie stuurt wie aan in de bakkerij (ver)bouw?

De echte (ver)bouw van een bakkerij vraagt aandacht, planning en kennis van materialen en bouw. Welke materialen zijn geschikt om te gebruiken in de bakkerij? Welke details zijn voor de bakkerij en haar installaties geschikt en niet? Veel bouwbedrijven bouwen volgens hun eigen concepten. Echter de bakkerij vraagt een eigen aanpak. U heeft te maken met specifieke eisen uit de Wet milieubeheer, Warenwet en Arbowet. De bouwbedrijven hebben deze kennis niet. Het gaat niet alleen om het bouwen van de buitenkant; juist de binnenkant wordt productie ruimte en die is essentieel voor u. TenBa staat u in het bouwtraject terzijde met adviezen en details.

Bouwen met de rust van het bakken

TenBa zorgt voor de voorbereidende stukken en alle uitgangspunten die nodig zijn om een aannemer te selecteren en om offertes te verkrijgen. Wij bespreken met u op welke manier de bouw (volgorde) zal plaatsvinden. Uw productie dient vaak gewoon door te gaan. TenBa zorgt voor de specifieke details voor bakkerij technieken, zoals vriescellen etc. Tekeningen worden opgesteld met maatvoering voor riolering, verdiepte vloerdelen, dak sparingen etc. Wij controleren tijdens de bouw de bouwkundige zaken en details die voor de bakkerij van belang zijn. TenBa begeleidt u door het hele bouwtraject. Tijdens de bouw wordt de uitvoering gecontroleerd en zijn wij uw adviseur voor vragen vanuit de bouwpartijen.