Advies wet- en regelgeving

Advies wet- en regelgeving

Voldoet mijn bakkerij aan de wet- en regelgeving en met welke regelgeving moet ik rekening houden? Als we ons beperken tot de voornaamste voor de bakkerij zijn er nog altijd de Arbo-wet, Wet milieubeheer, Warenwet, Woningwet (Bouwbesluit) en de ATEX richtlijn waar u, soms helaas, met uw bakkerij aan moet voldoen.

Scan op tijd, regels veranderen sneller dan de bakkerij!

De adviseurs van TenBa zijn op de hoogte van de wetten en eisen en kunnen binnen uw bakkerij een scan uitvoeren. Door deze scan krijgt u snel duidelijkheid in hoeverre uw bedrijf voldoet aan de voornaamste wet- en regelgeving. Zo kunnen de adviseurs u ook oplossingsgericht adviseren. De scan kan afgestemd worden aan uw behoeften of wetgeving. Bij klachten over het geluid van uw bakkerij (geluidsnormen) kan een geluidsonderzoek u verduidelijking geven.
Voldoet uw silo-installatie aan de ATEX richtlijn? Of zijn uw afvoerkanalen correct geplaatst? Moet ik een vetvangput? Zijn mijn machines veilig? Moet ik daglicht in de productie hebben? TenBa scant voor u de totale situatie. Ook kunnen wij alleen het onderdeel scannen waar u problemen mee verwacht of heeft. Dit doen wij voor de bakkerij en staan aan uw zijde om eventuele problemen vanuit de wetgeving op te lossen.

© 2011 - 2024 TenBa BV | Sitemap | Algemene voorwaarden DNR | Privacy | Disclaimer