Taxatie goodwill bakkerij

Bakkerij taxatie goodwill

Het bepalen van goodwill is heel wat anders dan het taxeren van bakkerij machines of bedrijfspanden. Waar de waarden van inventaris en pand feitelijk zijn te onderbouwen is het bepalen van goodwill een mix van diverse uitgangspunten.

Om u toch een totaal beeld te kunnen bieden verzorgt TenBa voor u ook de goodwillbepaling via een netwerk van in de bakkerij specialiseerde en vakbekwame bedrijfseconomisch adviseurs. Zij bespreken vooraf goed alle uitgangspunten en mogelijkheden met u. Vervolgens ontvangt u altijd eerst een concept document en na overleg met u wordt de definitieve berekening vastgesteld voorzien van een onderbouwing.