Bakkerij Taxatie voor verzekeringsdoeleinden

Bakkerij taxatie voor verzekeringsdoeleinden

Kunt u doorstarten na een brand?

Nog altijd blijken veel bakkerij ondernemers te zijn verzekerd op basis van nieuwwaarde. Zonder dat u het weet krijgt u dan bij een eventuele (brand)schade vaak niet meer uitgekeerd dan de dagwaarde. Want alleen als u verzekerd bent op basis van een vaste taxatie, zoals bedoeld in artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek, wordt de getaxeerde waarde, vaak de nieuwwaarde, uitgekeerd.

Hierbij is het een eis dat een onafhankelijke deskundige uw bedrijfsinventaris vooraf taxeert en de nieuwwaarde van de inventaris vastlegt in een taxatierapport. Dit is dus niet de verzekeraar zelf!

TenBa taxeert uw bedrijfsinventaris volgens de richtlijnen van verzekeraars. Dat geeft u de geruststellende zekerheid dat u uw bedrijf zo snel mogelijk kunt voortzetten na een brand.